คุณแม่ใหญ่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในการก่อสร้างสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน” ซึ่งขณะนี้กำลังจัดหาทุนทรัพย์ในการมุงหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง ตรงข้ามโรงปูน Q-MIX อ.เมือง จ.พิษณุโลก

bua_placedhamma_1 frame_2_2

ภาพความคืบหน้าในการก่อสร้างล่าสุด ณ วันที่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๙

s__2834438 s__2834439 s__2834440 s__2834528

s__2827965 s__2827967NP_merge_8

NP_merge_7

NP_merge_4 NP_merge_5 NP_merge_6

NP_merge_1NP_merge_2 NP_merge_3

 

ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

วันที่ 2 กรกฏาคม 2559  ช่วงเช้า

     09.00-12.00 เดินจงกลม นั่งสมาธิ
     12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
     13.00-15.00 น. นั่งสมาธิ
     15.00-17.00 น. บำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาดลานวัด
     18.00-21.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
วันที่ 3 กรกฏาคม 2559
      04.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
      07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
      08.00-09.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโรงเรียน
Comeb_0 Comeb_1 Comeb_2 Comeb_3 Comeb_4
DSC_0371 DSC_0375DSC_0371 IMG_5961 IMG_5963 IMG_5965

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ร่วมงานก่อเจดีย์ทราย บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพุทธบูชา ในระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ร่วมงานก่อเจดีย์ทราย บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพุทธบูชา ในระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

Maeyai_jadee_5 Maeyai_jadee_9 Maeyai_jadee_17 maeyai_sand1 maeyai_sand2

 

พิธียกเสาเอกสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสัมปันโน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นำบุญโดยคุณแม่ชี อำพัน เนตรวงษ์ (คุณแม่ใหญ่) พร้อมด้วยคณะแม่ชี เนกขัมมะจารี และ เนกขัมมะจาริณี จากสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด

Buddhasumpanno4Buddhasumpanno5Buddhasumpanno2Buddhasumpanno3Buddhasumpanno1

รวมภาพที่คุณแม่ได้รับนิมนต์จากโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 89 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่บ้านไร่ อุทัยธานี และบ้านกล้วย สุพรรณบุรี คณะแม่ชี และพราหมณ์ จากสำนักฯแม่ชีวัดย่านขาด ติดตามเข้าร่วมเดินธุดงค์ 36 ก.ม จากบ้านไร่ ไปบ้านกล้วย

set set1 set3