รวมภาพในการสร้างบุญบารมี เดินธุดงค์กรรมฐาน จากสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด มายังสถานปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ถนนเลี่ยงเมือง ทะเลแก้ว ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อขยายเนื่อที่ของสำนักปฏิบัติธรรม”ญาณสัมปันโน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ‘…….       คุณแม่ใหญ่กับกับคุณวเรชภ์ นพจินดา ได้ร่วมกันดำเนินการในการขยายที่ดินของสถานปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ถนนเลี่ยงเมือง (ทะเลแก้ว) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีเนื้อที่อยู่เดิม 4 ไร่ ขณะนี้ได้ขยายที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น หกแสนบาท   ในภาพ คือบริเวณเนื้อที่ที่จะขยายต่อออกไปทางด้านข้างของห้องน้ำ หรือทางทิศใต้ของวัด ได้ทำการชำระเงิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินทั้งหมดแล้ว และจะชำระเงินเพิ่มอีก หนึ่งแสนบาท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นี้ ขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันด้วย    สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อสร้างบุญบารมีร่วมกับคุณแม่ใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงกับคุณวเรชภ์ นพจินดา  (โทร : 0932460878) ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงอภิบาลและดลบันดาลให้ท่านประสบแด่ความสุข ความเจริญ ความมั่งคั่งร่ำรวย  มั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน และมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ สาธุ … Read More