ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างกุฏิคุณแม่ใหญ่และซื้อที่ดินเพื่อขยายที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ๒๘๑/๒ ถ.เลี่ยงเมือง ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จังหวัดพิษณุโลก (เยื้อง ม. ราชภัฏพิบูลสงคราม ติดกับบริษัท (โรงปูน) Q-Mix) วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญศิษยาณุศิษย์ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญศิษยาณุศิษย์ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒