รวมภาพในกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด พรหมพิราม พิษณุโลก

Maka2016_1 Maka2016_2 Maka2016_3