ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน เยี่ยง ม. ราชภัฎพิบูลสงคราม ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน เยี่ยง ม. ราชภัฎพิบูลสงคราม ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

เพื่อสมทบทุนในการติดตั้งรั้วสแตนเลส จำนวน ๓๙ ช่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท และทุนในการซื้อที่ดินถมที่ ๑ ไร่ ซึ่งเพิ่งซื้อมาเพิ่ม เพื่อจะได้ขยายเนื้อที่ใช้สอยเพิ่มเติม

                          กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินและบรรยายพระธรรมเทศนา ณ ศาลาสวดมนต์ของสถานปฏิบัติธรรม

๑๐.๓๐ น. ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี

จึงใคร่ขอเชิญท่านพุทธศาสนิชนทัังหลาย ร่วมในพิธีเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน