ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างกุฏิคุณแม่ใหญ่และซื้อที่ดินเพื่อขยายที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน 281/2 ถ.เลี่ยงเมือง ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จังหวัดพิษณุโลก (เยื้อง ม. ราชภัฏพิบูลสงคราม ติดกับบริษัท (โรงปูน) Q-Mix) วันอาทิตย์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒