ประมวลภาพการปฏิบัติและสวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา เพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๐ และภาพการทอดผ้าป่ารวบรวมจตุปัจจัยเพื่อสร้างรั้วและกำแพงของสำนักฯแห่งใหม่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด พรหมพิราม จ.พิษณุโลก