ความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วของ สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อิฐที่ใช้สร้างกำแพงนั้น เกิดจากการแรงศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจกันผลิตโดยเหล่าแม่ชีและคณะลูกศิษย์กันภายในสำนักเอง