Maeyai_pict

แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด
ผู้สอนธรรมะเปิดโลก

คุณแม่เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณ ๔๗ ปีกำลังเข้าสู่วัยทอง ร่างกายอ่อนแอมาก เนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรค ๖ ชนิด คือ ไมเกรน ความดันต่ำ โรคประสาท โรคหัวใจ โรคกระเพราะ และโรคกระดูกทับเส้นประสาท ได้ไปทำการรักษาจากโรงพยาบาล หลายแห่ง และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากสามีรับราชการทหาร โดยหมอได้ให้น้ำเกลือเป็นประจำ รับประทานยาและฉีดยาด้วย แต่อาการป่วยทั้งหลายก็ไม่ดีขึ้นเลย จึงคิดว่า “เราคงมีเวรมีกรรมมากทำงานก็ไม่ไหว เราต้องแสวงหาวัดเพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้รู้ว่าในอดีตทำกรรมอะไรไว้ ทำไมจึงทุกข์ ทั้งกายและใจอย่างนี้” ต่อมาจึงมีเพื่อนที่รักกันมากมาชวนให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกาย ก็ไป ทำบุญ และนั่ง เพ่งลูกแก้วหรือพระพุทธรูปก็ทำไม่ได้ หลังจากนั้นก็ไปที่วัดของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่าซุง หลวงพ่อฤาษีท่านก็เมตตาสอน ให้ขึ้นกรรมมัฏฐาน ท่านส่งพลังจิตมาเพื่อจะพาไปเที่ยวนรก สวรรค์ ก็ไปกับท่านไม่ได้ เพื่อนที่ไปด้วยกัน เขาได้สมาธิหมด แต่เราไม่ได้สมาธิหลังจากกลับ จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ก็ได้ขึ้นไปโบสถ์ร้างบนภูเขา และได้ จุดธูปอธิฐานว่า
“ถ้า เรามีบุญ ขอให้ได้ พบครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิเราได้ และเราจะขอบวชตลอดชีวิต”

ต่อมา ในปี พศ.๒๕๒๕ ก็ได้พบ หลวง พ่อคง จตฺตมโล วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี ท่านสอนให้นั่งสมาธิ และสามารถทำได้ภายใน ๑ ชม. เป็นธรรมเปิดบาป เปิดบุญ เปิดกรรม ทำให้เรา รู้ว่า เราเป็นไมเกรน ปวดหัวมาก เพราะเราได้ทำกรรม คือ ชอบทุบหัวปลาช่อน ถือเป็นกรรมที่หนึ่ง

ส่วนกรรมที่สอง เรา เป็นโรคความดันต่ำ เพราะกรรมที่เราชอบเบียดเบียนผู้อื่น เอารัดเอาเปรียบเขาด้วยกลโกงทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้ เงินมาในตอนที่ทำการค้าขาย โดยความไม่ยุติธรรม
โรคที่สาม โรคหัวใจ เรารู้กรรมเพราะเราได้เคยหลอกลวงให้เขารักเขาหลง และทำให้เขาชอกช้ำใจในอดีตชาติ ในชาตินี้จึงป่วยเป็นโรคหัวใจ
โรค ที่สี่ โรคประสาท เพราะกรรมในอดีตเราเป็นคนชอบดื่มสุราของมึนเมา
โรค ที่ห้า โรคกระเพราะ เพราะผลกรรมที่เราให้อาหารที่ไม่ดี อาหารที่เสีย แก่ ผู้อื่น
โรคที่หก โรคกระดูกทับเส้นประสาท มีสาเหตุมาจากการได้รับอุบัติเหตุก่อนที่จะมาบวชประมาณ ๕-๖ ปี
และ กลับมาปวดอีกครั้งที่สันหลัง และเข่า ทุกข์ทรมานมาก ปวดจนนอนไม่หลับ เมื่อมานั่งสมาธิก็รู้กรรมว่า “เราเคยตีงูที่หลัง แต่งูไม่ตายเราจึงได้รับผลแห่งกรรมนั้น” นีคือธรรมะเปิดโลก ทำให้เราได้ เห็น บาปเห็นกรรมที่เราได้ทำไว้ ด้วยตัวเราเอง หลวง พ่อบอกว่า “ถ้าเรารู้กรรมแล้ว และเราใช้กรรมให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไปเสีย เราจะได้ ไม่ต้องไปใช้กรรมในเมืองนรกอีก” นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้แม่ ชีไปขออนุญาตสามีเพื่อบวช โดยบอกว่าจะบวชเพียงสามเดือน เพื่อใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย แต่พอมาบวชแล้วได้รู้อะไรมากขึ้น กลัวตกนรกมาก จึงตัดสินใจไม่ลาสิกขา จึงอยู่ศึกษาธรรมะเปิดโลก เรียนรู้การสอนจากหลวงพ่อคงประมาณ ๑๓ ปี
ต่อมาไม่นาน หลวงพ่อคง ก็มรณภาพ คุณแม่อยู่ต่อที่วัดอีกสองปี รวมเป็นเวลา ๑๕ ปี ช่วงที่หลวง พ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้สอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน แต่เราก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง เพราะปัญญาเรายังไม่พร้อม และเราก็รู้ว่า “เรายังมีอาสวะกิเลสอยู่ เราบวชมาเพื่อบรรลุนิพพาน ดังนั้น เราจึงแสวงหาครูบาอาจารย์ต่ออีก พอดี มีกัลยาณมิตร บอกข่าวมาว่า “คุณแม่จันดี โลหิตดี” น้องสาวของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ท่านเปิดสอนแม่ชี ถ้าใครได้ไปอยู่ก็ให้อยู่ได้ ๗ วัน ถ้ามีผลจากการปฏิบัติ มีสภาวธรรม ก็ให้อยู่ต่อ และคุณแม่จันดีกล่าวว่า “พระหลวงตาสอนท่านอย่างไร ท่านก็สอนเราอย่างนั้น”

แม่อยู่ปฏิบัติ กับคุณแม่จันดี ประมาณ ๒ ปี ก็ได้มาดูแลสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ ย่อ
คุณแม่อำพัน อายุ ๗๘ ปี (พศ. ๒๕๕๒) เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๗๔ ภูมิลำเนาเดิม อยู่ตำบลเสด็จ อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีพี่น้อง ๓ คน ผู้ชาย ๒ คน คุณแม่ใหญ่ เป็นคนสุดท้อง บวชเมื่อ อายุ ๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ณ วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรีเป็นลูกศิษย์ หลวงพ่อคง จตฺตมโล คุณแม่เป็นผู้ศรัทธาและมุ่งมั่นในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างแข็งขันสนใจเรื่อง ธรรมะตัดกรรมจนสามารถรักษาโรคประจำตัว ของตนเองให้หายขาดได้ อย่างอัศจรรย์โดยใช้ธรรมะเปิดโลก (เปิดบาปเปิดกรรมให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นได้ด้วยตนเอง แม้แต่โรคภัยต่างๆ ของตน ก็สามารถรักษาให้หายได้ เมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ สมดุลกัน จะเกิดปัญญาแก้ไขได้เอง)
คุณแม่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง เรื่องราวต่างๆของ พรหม เทพ ผีสาง นางไม้ จนสามารถช่วยลูกศิษย์ออกกรรมรักษาโรคได้ คุณแม่ได้ อยู่ปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อคง เป็นเวลา ๑๕ ปี จึงย้ายไปเรียนรู้ภาวนา เพิ่มเติมจากน้องสาวหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด คุณแม่ได้ค้นพบสัจธรรม ทำที่สุดแห่งกิเลสได้ที่ใจ หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงที่นี่

ที่ มา :
วารสารมงคลนิมิต ฉบับพิเศษ วันวิสาขบูชา พฤษภาคม ๒๕๕๒
คอ ลัมม์แฟ้มพุทธบริษัท
เขียนโดย พระมหา ดร.เลิศศักดิ์ วุฒิญาโณ
ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A., Ph.D.
พระธรรมทูต วัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา

P1020204
แม่ชี อำพัน เนตรวงษ์
แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ หรือ คุณแม่
เกิด พศ.2474
เริ่มศึกษาปฏิบัติธรรม เมื่อ อายุ 50 ปี
พศ.2525
ได้รับการอบรมวิปัสนากรรมฐาน ที่วัดเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี หลวงพ่อคง เป็นอุปัชฌาย์

พศ.2539
ได้มอบตัวเป็น ศิษย์ ของคุณแม่จันดี น้องสาวของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อศึกษาปฏิบัติพระธรรมต่อที่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พศ.2542
ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม แม่ชี ที่วัดย่านขาด อ.พรหม พิราม จ.พิษณุโลก จนถึงปัจจุบัน

ร้อยกรอง สรรเสริญคุณแม่ชีอำพัน เนื่องใน วันคล้ายวันเกิด ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

อำพันสักการ

โคลงสี่

หลายดวงใจ นอบน้อม…….สรรเสริญ

เป็นหนึ่ง เดียวอัญเชิญ……..เทพไท้

มาเป็นสิ่ง จำเริญ………..อารักษ์

อันโรคภัยเจ็บ ไข้………อย่าได้ มีมา

กาพย์ยานี

๑. เปลี่ยนปักษ์ศักราช………จึงประกาศราศีใหม่

ย้ายหนีปีวัวไป…………….เป็นขาลไซร้ปีห้าสาม

๒. ฝนผ่านกาลของแม่ ….เจ็ดเก้าแลแล้วกาลยาม

แม่คงยัง แรงงาม…………..บ่โทรมทรามไปตามวัย

๓. เป็นอยู่ผู้ทรงศีล…………สละสิ้นทุกข์วิสัย

หวังผลกุศลมัย……………..วินิจฉัย อยู่กับธรรม

๔. สอนสั่งด้วยตั้งใจ……….ประชาไทให้รู้กรรม

เมตตาวาจาคำ……………..ชี้ทางนำสว่างจริง

๕. ขอคุณบุญญาฤทธิ์………เทวาสิทธิ์สถิตสิง

ทั่วหล้าอาศัยอิง………….คอยเป็นสิ่งเฝ้าคุ้มครอง

๖. เป็นร่มห่มลูกหลาน…….ไปชั่วนานนิรันดร์ปอง

ขอแม่สดใสผ่อง……………ชนยกย่องกราบบูชา

๗. ศรีศรีสวัสดิ์ผล…………ทั่วสากลจนโลกา

ขอเชิญเทพดา……………ในแดนหล้ามาชุมนุม

๘. อินทราเทวาภพ…….อีกพรหมทบเสริมมาคลุม

สวรรค์หกชั้นกลุ่ม.…………..เป็นเกาะหุ้มป้องกันภัย

๙. หมื่นแสนจักรวาล……….น้อมสักการยิ่งหทัย

พร้อมพรด้วยอวยชัย..……………..ปีตินัยจิตมงคล

พระ มหาภาณิวิชญ์
๔ มกราคม ๒๕๕๓