ภาพการเวียนเทียนและการปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด