ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และในพิธีถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สำนักปฏิบัตืธรรมแม่ชีวัดย่านขาด พรหมพิราม จ.พิษณุโลก