ภาพในกิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและภาพคณะศิษยานุศิษย์กราบบูชาคุณคุณแม่ใหญ่