ภาพในงานบุญทอดกฐินสามัคคี สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ. พิษณุโลก