รวมภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก