แผนที่-การเดินทาง

การเดินทาง เริ่มเดินทาง จาก กทม..

  • ใช้เส้นทาง สาย เอเซียหรือ ทางหลวงสาย 32 จะผ่าน อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และไปตัดเข้า ทางหลวง หมายเลข 1 ที่ อุทัยธานี นครสวรรค์

  • วิ่งเข้าเมืองนครสวรรค์ แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดงที่ไปพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) วิ่งตรงไป

  • เมื่อผ่านมหาวิทยาลัยนเรศวรที่อยู่ขวามือให้ขับเลยไปจนถึง แยกไฟแดงทีมีปั้มน้ำมันและแก๊ส ปตท อยู่ซ้ายมือ (ซึ่งหากวิ่งตรงข้ามเลยไฟแดงไปจะเห็น Lotus ด้านขวามือ)ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกนี้ แล้ววิ่งไปจนถึงสี่แยกที่มีสะพานข้าม ก็ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง สุโขทัย วิ่งไปอีกจะเห็นทางแยกเข้าเขื่อนนเรศวร ให้สังเกตุหลัก กม.ที่ประมาณ 38 แสดงว่าใกล้ถึงทางแยกเข้าเขื่อนนเรศวร แล้ว ต้องวิ่งไปจนเลยปั้ม ปตท. ด้านขวามือแล้วยูเทิร์นกลับรถ เพื่อวิ่งมาเลี้ยวซ้ายเข้าทางแยกเข้าเขื่อน (ถ้ามาจากสุโขทัย ก็ให้สังเกต หลัก

    กม.ที่ 37)

  • วิ่งไปตามทาง หลวงหมายเลข 1325 (เส้นทางนี้ จะไป อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์) อีกประมาณ 13 กม. (หลักกม.ที่ 13)

    จะพบ สะพานข้ามคลองชลประทานสะพานที่ 3  ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย จะมี ป้าย สำนักปฏิบัติธรรม แม่ชีวัดย่านขาด เขียนบอกไว้ ให้เลี้ยวขวา ให้เลี้ยวขวา ไปอีกประมาณ 2 กม. ข้ามสะพานไป ตามทาง จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านตรงไปจะมีสี่แยกเล็กๆ ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามทาง จะเจอวัดย่านขาด อยู่ทางด้านขวามือ ให้เลยวัดไปก่อน จึงจะเป็นประตูทางเข้า สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด