คุณแม่ใหญ่ขอเชิญปฏิบัติบูชา ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา ในแนวทางธรรมะเปิดโลกของหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี

คุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติบูชา ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา ในแนวทางธรรมะเปิดโลก ของหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ จ. ลพบุรี ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม พิษณุโลก ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม แม่ชีเฮียง  090 457 9934      แม่ชีเรียม  086 244 6112