ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในคืนวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  

ขอเชิญศิษยาณุศิษย์ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญศิษยาณุศิษย์ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒