ขอเชิญศิษยาณุศิษย์ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเชิญศิษยาณุศิษย์ร่วมงานมุทิตาจิตคุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน เยี่ยง ม. ราชภัฎพิบูลสงคราม ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน เยี่ยง ม. ราชภัฎพิบูลสงคราม ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง พิษณุโลก เพื่อสมทบทุนในการติดตั้งรั้วสแตนเลส จำนวน ๓๙ ช่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท และทุนในการซื้อที่ดินถมที่ ๑ ไร่ ซึ่งเพิ่งซื้อมาเพิ่ม เพื่อจะได้ขยายเนื้อที่ใช้สอยเพิ่มเติม                           กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินและบรรยายพระธรรมเทศนา ณ ศาลาสวดมนต์ของสถานปฏิบัติธรรม ๑๐.๓๐ น. ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี จึงใคร่ขอเชิญท่านพุทธศาสนิชนทัังหลาย ร่วมในพิธีเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน