ประมวลภาพการปฏิบัติและสวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา เพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๐ และภาพการทอดผ้าป่ารวบรวมจตุปัจจัยเพื่อสร้างรั้วและกำแพงของสำนักฯแห่งใหม่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วของ สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อิฐที่ใช้สร้างกำแพงนั้น เกิดจากการแรงศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจกันผลิตโดยเหล่าแม่ชีและคณะลูกศิษย์กันภายในสำนักเอง

รวมภาพในการสร้างบุญบารมี เดินธุดงค์กรรมฐาน จากสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด มายังสถานปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ถนนเลี่ยงเมือง ทะเลแก้ว ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐