ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อขยายเนื่อที่ของสำนักปฏิบัติธรรม”ญาณสัมปันโน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ‘…….

      คุณแม่ใหญ่กับกับคุณวเรชภ์ นพจินดา ได้ร่วมกันดำเนินการในการขยายที่ดินของสถานปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ถนนเลี่ยงเมือง (ทะเลแก้ว) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีเนื้อที่อยู่เดิม 4 ไร่ ขณะนี้ได้ขยายที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น หกแสนบาท

  ในภาพ คือบริเวณเนื้อที่ที่จะขยายต่อออกไปทางด้านข้างของห้องน้ำ หรือทางทิศใต้ของวัด ได้ทำการชำระเงิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินทั้งหมดแล้ว และจะชำระเงินเพิ่มอีก หนึ่งแสนบาท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นี้ ขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันด้วย

   สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อสร้างบุญบารมีร่วมกับคุณแม่ใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงกับคุณวเรชภ์ นพจินดา  (โทร : 0932460878)
ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงอภิบาลและดลบันดาลให้ท่านประสบแด่ความสุข ความเจริญ ความมั่งคั่งร่ำรวย  มั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน และมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

s__2981896 s__2981895

bua_placedhamma_1

คุณแม่ใหญ่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในการก่อสร้างสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน” ซึ่งขณะนี้กำลังจัดหาทุนทรัพย์ในการมุงหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง ตรงข้ามโรงปูน Q-MIX อ.เมือง จ.พิษณุโลก

bua_placedhamma_1 frame_2_2

ภาพความคืบหน้าในการก่อสร้างล่าสุด ณ วันที่ ๑ พย. ๒๕๕๙

u_ombine1

s__2834438 s__2834439 s__2834440 s__2834528

s__2827965 s__2827967NP_merge_8

NP_merge_7

NP_merge_4 NP_merge_5 NP_merge_6

NP_merge_1NP_merge_2 NP_merge_3

 

ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

วันที่ 2 กรกฏาคม 2559  ช่วงเช้า

     09.00-12.00 เดินจงกลม นั่งสมาธิ
     12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
     13.00-15.00 น. นั่งสมาธิ
     15.00-17.00 น. บำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาดลานวัด
     18.00-21.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
วันที่ 3 กรกฏาคม 2559
      04.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
      07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
      08.00-09.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโรงเรียน
Comeb_0 Comeb_1 Comeb_2 Comeb_3 Comeb_4
DSC_0371 DSC_0375DSC_0371 IMG_5961 IMG_5963 IMG_5965