รวมภาพในการสร้างบุญบารมี เดินธุดงค์กรรมฐาน จากสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด มายังสถานปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ถนนเลี่ยงเมือง ทะเลแก้ว ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อขยายเนื่อที่ของสำนักปฏิบัติธรรม”ญาณสัมปันโน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ‘…….

      คุณแม่ใหญ่กับกับคุณวเรชภ์ นพจินดา ได้ร่วมกันดำเนินการในการขยายที่ดินของสถานปฏิบัติธรรม ญาณสัมปันโน ถนนเลี่ยงเมือง (ทะเลแก้ว) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีเนื้อที่อยู่เดิม 4 ไร่ ขณะนี้ได้ขยายที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น หกแสนบาท

  ในภาพ คือบริเวณเนื้อที่ที่จะขยายต่อออกไปทางด้านข้างของห้องน้ำ หรือทางทิศใต้ของวัด ได้ทำการชำระเงิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินทั้งหมดแล้ว และจะชำระเงินเพิ่มอีก หนึ่งแสนบาท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นี้ ขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันด้วย

   สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อสร้างบุญบารมีร่วมกับคุณแม่ใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงกับคุณวเรชภ์ นพจินดา  (โทร : 0932460878)
ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงอภิบาลและดลบันดาลให้ท่านประสบแด่ความสุข ความเจริญ ความมั่งคั่งร่ำรวย  มั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน และมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

s__2981896 s__2981895

bua_placedhamma_1

คุณแม่ใหญ่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในการก่อสร้างสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน” ซึ่งขณะนี้กำลังจัดหาทุนทรัพย์ในการมุงหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง ตรงข้ามโรงปูน Q-MIX อ.เมือง จ.พิษณุโลก

bua_placedhamma_1 frame_2_2

ภาพความคืบหน้าในการก่อสร้างล่าสุด ณ วันที่ ๑ พย. ๒๕๕๙

u_ombine1

s__2834438 s__2834439 s__2834440 s__2834528

s__2827965 s__2827967NP_merge_8

NP_merge_7

NP_merge_4 NP_merge_5 NP_merge_6

NP_merge_1NP_merge_2 NP_merge_3