ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

วันที่ 2 กรกฏาคม 2559  ช่วงเช้า

     09.00-12.00 เดินจงกลม นั่งสมาธิ
     12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
     13.00-15.00 น. นั่งสมาธิ
     15.00-17.00 น. บำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาดลานวัด
     18.00-21.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
วันที่ 3 กรกฏาคม 2559
      04.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
      07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
      08.00-09.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโรงเรียน
Comeb_0 Comeb_1 Comeb_2 Comeb_3 Comeb_4
DSC_0371 DSC_0375DSC_0371 IMG_5961 IMG_5963 IMG_5965

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ร่วมงานก่อเจดีย์ทราย บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพุทธบูชา ในระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ร่วมงานก่อเจดีย์ทราย บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพุทธบูชา ในระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

Maeyai_jadee_5 Maeyai_jadee_9 Maeyai_jadee_17 maeyai_sand1 maeyai_sand2