พิธียกเสาเอกสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสัมปันโน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นำบุญโดยคุณแม่ชี อำพัน เนตรวงษ์ (คุณแม่ใหญ่) พร้อมด้วยคณะแม่ชี เนกขัมมะจารี และ เนกขัมมะจาริณี จากสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด

Buddhasumpanno4Buddhasumpanno5Buddhasumpanno2Buddhasumpanno3Buddhasumpanno1

รวมภาพที่คุณแม่ได้รับนิมนต์จากโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 89 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่บ้านไร่ อุทัยธานี และบ้านกล้วย สุพรรณบุรี คณะแม่ชี และพราหมณ์ จากสำนักฯแม่ชีวัดย่านขาด ติดตามเข้าร่วมเดินธุดงค์ 36 ก.ม จากบ้านไร่ ไปบ้านกล้วย

set set1 set3

ภาพในงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณแม่และร่วมกันฉลองศาลาหอฉันหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก

     P1030297

BDset1BDset2 BDset3 BDset4

คุณแม่ใหญ่ขอเชิญปฏิบัติบูชา ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา ในแนวทางธรรมะเปิดโลกของหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี

คุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์

#9_A!HC+_H_H-

ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติบูชา ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา ในแนวทางธรรมะเปิดโลก ของหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ จ. ลพบุรี ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม พิษณุโลก

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม

แม่ชีเฮียง  090 457 9934      แม่ชีเรียม  086 244 6112

toPostWeb