คุณแม่ใหญ่ขอเชิญปฏิบัติบูชา ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา ในแนวทางธรรมะเปิดโลกของหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี

คุณแม่ใหญ่ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์

#9_A!HC+_H_H-

ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติบูชา ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา ในแนวทางธรรมะเปิดโลก ของหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ จ. ลพบุรี ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม พิษณุโลก

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม

แม่ชีเฮียง  090 457 9934      แม่ชีเรียม  086 244 6112

toPostWeb